CORRECCIÓ DE TEXTOS EN CATALÀ

MIREIA ALEGRE

Modalitat: Curs online amb tutora

Dates del curs: 8 octubre – 19 novembre 2018

Durada: 6 setmanes

Data límit matrícula: 7 octubre 2018 

Hores: 25 hores

199,00 €
Certificados
  • Certificado Digital
  • Certificado en papel
  • Sin Certificado
Cantidad

El curs de Correcció de textos pretén donar la informació i les eines bàsiques perquè els alumnes puguin escriure textos correctes des del punt de vista de la llengua i de les convencions tipogràfiques. Tota la feina que hi ha darrere d'un text pot esguerrar-se si en el procés de producció no es té en compte la gramàtica, l'ortografia, la situació comunicativa o la forma. Tenim a l'abast tot de recursos (gramàtiques, diccionaris, manuals d'estil, portals lingüístics...) que ens poden ajudar a escriure correctament, només cal conèixer-los i tenir criteri. En aquest curs ensenyarem a utilitzar-los i a aplicar-los en benefici propi per enriquir els textos.

Tenir clares unes nocions de correcció ens servirà tant si redactem un llibre, una tesi, un article, una carta de presentació o un correu electrònic.

Per què escrivim «déu» amb accent i «adeu» sense? És incorrecte dir «des de que s'ha casat»? I quan escric avinguda Diagonal, van les dues en majúscula o només hi va Diagonal? Puc dir «nòvio» en català si el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans no l'accepta? Totes aquestes preguntes i d'altres són les que se'ns plantegen quan escrivim o corregim un text. El corrector ha de dubtar, s'ha de documentar i ha de saber trobar una resposta per a cada dubte que se li plantegi. El curs intentarà donar a l'escriptor estratègies per poder reaccionar adequadament davant dels reptes que li presenti la llengua catalana cada vegada que escrigui un text.

136

Unitat 1: El repte de corregir

1.1   Què és la correcció?

1.2   Les diferents fases de l'edició d'un text escrit (original i proves d'impremta)

1.3   La correcció adequada a la normativa (últimes novetats IEC)

1.4   La correcció adequada a la varietat (estàndard o no estàndard) i al registre lingüístic (nivell d'especialització, canal, nivell de formalitat, argot, intenció del text)

1.5   Obres de consulta: gramàtiques, diccionaris i altres fonts.

1.6   L'actitud del corrector

1.7   Correcció amb Word o OpenOffice (control de canvis, comparar documents)

 

Unitat 2: Morfologia

2.1   Substantiu i adjectiu

2.2   Articles, possessius, demostratius, quantitatius, indefinits i numerals

2.3   Els verbs. Règim verbal i concordances. Verb transitiu i intransitiu. Perífrasis verbals. Gerundi.

2.4   Ser, estar i haver-hi

2.5   Donar i fer

2.6   Pronoms personals i pronoms febles

2.7   Preposicions

 

Unitat 3: Sintaxi

3.1   L'ordre dels elements de la frase

3.2   Pronoms relatius

3.3   Preposicions

 

Unitat 4: Lèxic i terminologia

4.1   Com enriquim el lèxic?

4.2   Terminologia

4.3   Castellanismes, anglicismes i gal·licismes

4.4   Sexisme i llenguatge

4.5   Obres lexicogràfiques

               

Unitat 5: Convencions

6.1   Marques tipogràfiques (cometes, cursiva, rodona, versaleta)

6.2   Majúscules i minúscules

6.3   Sigles i abreviacions. Apostrofació.

6.4   Traducció de noms propis

6.5   Partició i separació de paraules

6.6   Signes de puntuació  (punt, punt i coma, coma, guió, cometes...)

6.7   Els signes de correcció tipogràfica (nocions bàsiques)

 

Unitat 6:  Filem prim?

             8.1 Qüestions controvertides

8.2   Errors i dubtes freqüents

Mireia Alegre i Clanxet és llicenciada per la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Bellaterra en l'especialitat de francès-català. Compta amb el Nivell K de Correcció de Textos Orals i Escrits de la Junta Permanent de Català. Després de més de deu anys exercint de traductora autònoma i de diverses estades a l’estranger, va treballar vuit anys com a correctora i redactora de l’agència de notícies Atlas Catlunya (fins al 2008).  Els últims vuit anys els ha dedicat a la traducció i correcció de textos en català com a professional autònoma per a Penguin Random House Grup Editorial, entre d’altres. Des de fa més de vint anys treballa entre paraules i diccionaris. Darrere de cada paraula correcta s’hi amaga una voluntat, el desig de fer bé les coses, i  una forta estima per la llengua.

Aquest curs de correcció va destinat a totes aquelles persones que escriuen en català i volen millorar la qualitat dels seus textos, ja sigui a títol personal o perquè la feina ho exigeix.

Escriure bé en català és un repte però si tenim quatre idees clares i sabem on hem de recórrer en cas de dubte redactarem textos més nets i més entenedors. 

El curs es realitza a través de l'aula virtual de Cursiva. 

Cada setmana la tutora mostra nou temari, en concret els dilluns, dimecres i divendres. No cal que estiguis connectat un dia i una hora en concret per seguir el curs. Els horaris els marques tu mateix. 

Algunes setmanes tindràs pràctiques que hauràs de realitzar i entregar a la professora. Les pràctiques s'entreguen a través de l'aula virtual i tenen com a data màxima d'entrega el diumenge a les 23.55h de la setmana activa per entregar-les.

Si tens alguna pregunta durant el curs, tindràs a la teva disposició una bústia de preguntes per aspectes tècnics i generals del curs i un fòrum de debat per comentar el temari del curs, preguntar a la professora i debatre i compartir impressions amb els companys. 

Per realitzar el curs necessites un ordinador amb el navegador actualitzat (recomanem utilitzar Google Chrome) altaveus i una bona connexió a Internet. 

Este curso se ha desarrollado para cumplir con los niveles de excelencia profesional de Penguin Random House Grupo Editorial. Si quieres añadir a tu currículo un documento que acredite que dispones de esta formación, puedes escoger la opción “certificado digital” o “certificado en papel” en el momento de formalizar tu matrícula. Ambos te brindarán las mismas ventajas:

UN TÍTULO AVALADO POR UN GRAN GRUPO EDITORIAL

Recibe un certificado avalado por la firma del responsable académico y el logo de la escuela Cursiva y de Penguin Random House Grupo Editorial, que te permitirá certificar que has seguido con aprovechamiento un curso reconocido por un gran grupo editorial. Para ello el alumno tendrá que haber entregado un mínimo del 70% de los ejercicios pedidos por el profesor.

VERIFICABLE

Tu certificado dispone de un número de identificación único para que cualquier empresa o institución pueda verificar su autenticidad en Accredible, el mismo emisor de certificados digitales con el que operan las plataformas de enseñanza a distancia como Edx o Udacity para los cursos online creados por las empresas y universidades más prestigiosas: Google, Harvard University, MIT…

FÁCILMENTE COMPARTIBLE

Recomendamos